پرسش های متداول زبان آموزان

سوالات متداول زبان‌آموزان

بهترین استاد برای مکالمه و لهجه چه کسی است؟
جلسه آزمایشی چیست؟
آیا ثبت‌نام در آکادمی تاکینت هزینه‌ای دارد؟
مجموعه تاکینت چطور متوجه می‌شود که یک استاد توانایی و سلامت انجام کاری را که گفته است داراست؟
در چه پلتفرمی و با چه وسیله‌ای می‌توان کلاس را تشکیل داد؟
کلاس‌ها به صورت خصوصی برگزار می‌شوند یا گروهی؟